Lærer underviser i byggfag på VGS - tømrerlinja

Mobilitet for elever og lærlinger

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.

Reis ut, oppdag deg selv

Før elevene drar på utveksling utenlands, har de sterke skolefaglige forventninger: De vil anvende fremmedspråk og l...

Publisert: 24.08.2015

Hvem kan søke?

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer og bedrifter. Institusjonen angir i søknaden hvor mange elever/lærlinger de ønsker å gi mulighet til mobilitetsopphold i utlandet i løpet av prosjektperioden.

Hvorfor Erasmus+ mobilitet?

Programmet gir fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner, opplæringskontorer og bedrifter mulighet til å arbeide med strategiske mål og utviklingsplaner på et internasjonalt nivå. Elever/lærlinger får mulighet til å styrke sin kompetanse, ferdigheter og kvalifikasjoner. Mobilitetsprosjektet kan bidra til selvutvikling, økt selvtillit og språkkompetanse blant deltagerne, samt bidra til økt gjennomføring i sektoren. Mobilitetsprosjektet kan også brukes i forbindelse med opparbeiding av et nytt fagfelt og tilegnelse av kunnskap om ny og relevant teknologi.

Hva får man støtte til?

Prosjektmidlene skal bidra til å dekke reisekostnader, kost og losji. Institusjonene får også en administrativ støtte per mobilitet for å administrere prosjektet.

Hvor kan man reise?

De 28 EU-landene, de tre EØS-landene, Makedonia eller Tyrkia.

Varighet på prosjektene

Prosjektperioden er enten ett eller to år.

Varighet på oppholdene

Mobilitetene dere planlegger kan ha en varighet på minimum to uker til maksimum 12 måneder.

Søknadsfrist

2. februar, 2017 klokken 12:00.

Mer informasjon

For mer informasjon om Erasmus+, les EU-kommisjonens utlysningstekst (PDF).

Les også kapittelet om Mobilitet for Ansatte/elever/lærlinger i programguiden for Erasmus+ (side 31-33, 53-64, 271-276),  samt de relevante delene i Annex I.

Approaching deadlines


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |