Frisøren klipper ung jente med lys langt hår

Sektorallianser

Sektorallianser er større partnerskapsprosjekter som skal styrke samarbeidet mellom fag- og yrkesopplæring og arbeidslivet. 

Erasmus+: Midler til å etablere prosjekter

Har du ambisjoner om å nå opp i konkurransen om midler til utdanningssamarbeid innen Erasmus+, men trenger litt støt...

Publisert: 20.05.2016

Sektorallianser

er større internasjonale partnerskapsprosjekter innretta mot følgende områder i fag- og yrkesopplæring og arbeidslivet:

 • mangler på bestemte ferdigheter i fag- og yrkesopplæring og arbeidslivet
 • identifisering av spesielle behov i arbeidsmarkedet
 • etterspørsel etter nye ferdigheter knytta til bestemte yrker
 • forbedring av fag- og yrkesopplæringens respons til sektorspesifikke behov i arbeidslivet.

Både private og offentlige aktører i alle økonomiske sektorer kan delta i sektorallianser.

Sektorallianser vil bl.a. sette fokus på digitale ferdigheter og «grønne ferdigheter». Det legges vekt på innovasjon og varig effekt utover prosjektperioden i søknadsvurdering.

Utlysningen for sektorallianser med søknadsfrist i 2017 er foreløpig ikke tilgjengelig.

2016-utlysning: 2 kategorier sektorallianser

I 2016 kunne søkere velge å sende sine søknader under følgende 2 kategorier sektorallianser (såkalte «lot»):

«Lot 1»

«Lot 1» sektorallianseprosjekt skal identifisere ferdighetsbehov ved å framskaffe dokumentasjon på hva disse ferdigheter og ferdighetsmangler er. Slik vil en bedre kunne takle mangler i ferdigheter gjennom fag- og yrkesopplæring eller andre typer opplæring.

"Lot 1" prosjekt må ha minst 2 hovedpartnere og dekke minst 12 programland, vil vare i 2 eller 3 år, og kan få innvilga maks. 500.000 euro i støtte.

Programland er de 28 EU-landene, samt EØS EFTA landene og i tillegg Tyrkia og Makedonia.

Kravet om å dekke 12 land kan oppfylles ved for eksempel å inkludere en europeisk bransjeorganisasjon som partner i prosjektet.

 

«Lot 2»

«Lot 2» sektorallianseprosjekt skal designe og levere læreplaner innen området europeisk fag- og yrkesopplæring.

Design:

 • utvikling av læreplaner knytta til identifiserte ferdighetsmangler innen fag- og yrkesopplæring
 • spesifisering av opplæringsinnhold for å møte EQF og ECVET krav (læringsutbytte)
 • integrering av arbeidspraksislæring i ny fag- og yrkesopplæring. Utvikling av entreprenørtankesett
 • anvendelse av EQUAVET prinsippene for kvalitetssikring
 • integrering av digitale ferdigheter i læreplandesign
 • integrering av nye undervisnings- og læringsmetoder

Leveranse:

 • leveranse av europeiske læreplaner for spesifikke yrker basert på arbeidsmarkedsbehov
 • implementering av perioder med praksisbasert læring i læreplaner
 • implementering av nye undervisnings- og læringsmetoder som er tilpassa nye ferdigheter og spesielle målgrupper innenfor et bestemt yrke   
 • godkjenning og autorisering av læringsutbytte ved implementering av ECVET prinsipper

 Lot 2 prosjekt må ha minst 6 hovedpartnere, minst 3 programland, vil vare i 3 år og kan få maks. 1.400.000 euro i støtte.

Mer informasjon om sektorallianser finner du på Europakommisjonens nettsider.

Sektorallianser er et sentralisert tiltak forvaltet av Europakommisjonen. Hvis ønskelig kan SIU bistå søkere med råd og veiledning i søknadsprosessen.

Midler til prosjektetablering

SIU har lyst ut midler til prosjektetablering knyttet til dette tiltaket. Les mer om utlysningen.      

Søknad

Utlysningen for sektorallianser med søknadsfrist i 2017 er foreløpig ikke tilgjengelig.

Oppdatert søknadsinformasjon for 2016-runden fra Europakommisjonen finner du her.

Søknadsskjema lastes ned fra Europakommisjonens hjemmesider. Mer informasjon om søknadsprosedyrer finner du under Søknad.

Informasjonsmøte i Brussel

På Europakommisjonens nettsider ligger det informasjon og presentasjoner fra et informasjonsmøte som var tiltenkt men ikke gjennomført i november 2015.

Presentasjonene som ble holdt i 2014 ligger her.

Partnersøkdatabase

EU har utviklet en partnersøkdatabase hvor man kan komme i kontakt med andre organisasjoner som er interesserte i denne type prosjekter. Databasen finner du her.

Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |