Ung elev i arbeidsantrekk på yrkesskole - holder i en vinkelsliper

VET Mobility Charter

Ny søknadsrunde for VET Mobility Charter for 2017-2020.

Den europeiske språkprisen

Språkprisen vert kvart år delt ut til eit nyskapande prosjekt som har fremja læring av språk. Du kan sjølv melda inn...

Publisert: 27.06.2016

Hva er VET Mobility Charter?

Et VET Mobility Charter er en forhåndsgodkjenning som kan gis utvalgte institusjoner som innebærer at man får tilgang til en enklere søknads- og rapporteringsordning enn ellers under Erasmus+ Mobilitet. Får man tildelt charteret vil det gjelde for hele programperioden, fra 2017 til og med 2020.

Formålet med charteret er todelt. Det er en måte å belønne institusjoner som i en lengre periode har vist evne og vilje til å planlegge, og gjennomføre gode internasjonaliseringsprosjekt. Det er også en måte å gi disse institusjonene rom til å planlegge mer langsiktig med tanke på å videreutvikle og styrke sin internasjonaliseringsstrategi.

Søknadsfrist og evaluering

Utlysningen for 2017 er klar. Du finner utlysningsteksten i vedlegg under. Der finner du også annen relevant informasjon samt søknadsskjema. Merk at dette er et foreløpig skjema som ikke kan skrives i, men det gir deg oversikt over hvilken informasjon du må ha. Se mer om Charteret og søknaden her.

Approaching deadlines


Kontakt

erasmuspluss@siu.no


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |