Lærer som jobber ved whiteboard - VGS

Mobilitet for ansatte

Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.

Fortsatt kamp mot frafall

– Det avgjørende når man går inn i internasjonale prosjekter, er å ha en plan og et mål. Økt gjennomføring er et ove...

Publisert: 04.12.2015

Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.

Hvem kan søke?

  • Alle offentlige skoler, og alle private skoler som oppfyller kravene i Opplæringsloven § 2 -12.
  • Fylkeskommuner, kommuner, Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) og pedagogiske sentre som er underlagt kommunen, kan danne konsortium. Konsortiet sender da inn en felles søknad på vegne av alle deltakende institusjoner.

Hvor kan man reise?

Erasmus+ programlandene (De 28 EU-landene, EØS-landene, Makedonia og Tyrkia)

Hva får man i støtte?

Prosjektstøtten gir tilskudd til reiser, opphold, kursavgifter og administrasjon. 
Erasmus+ programguide gir en oversikt over satsene som gjelder for søknadsrunden 2017.

Varighet på prosjektene

Ett til to år.

Varighet på læringsoppholdene

Fra 2 dager til 2 måneder (utenom reise)

Søknadsfrist

2. februar, 2017 (12:00 norsk tid)

Approaching deadlines


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


UWC

United World Colleges (UWC) har  16 skoler over hele verden! Søknadsfrist 25. januar.
Les mer om UWC


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |