Gutt med verktøy

Gjør Det!

Gjør Det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland. Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Gjorde det, og angra ikkje

Etter to vekers arbeidspraksis i Berlin gjennom programmet Gjør det!, kom elevar ved Vestby videregående skole atten...

Publisert: 30.04.2015

Hvorfor Gjør Det!?

Gjør Det! er mobilitetsprogrammet som skal bidra til tre ting: styrke fag- og yrkesopplæringen, styrke båndene til Tyskland, og senke terskelen for å komme i gang med internasjonale prosjekt.

Hva kan du bruke Gjør Det! til?

  • Reis på forberedende besøk til Tyskland for å planlegge
  • Send elevene eller lærlingene ut fra 2 til 12 uker
  • Hvor som helst i Tyskland
  • Ha praksis i en tysk bedrift
  • Ta deler av læretiden i en tysk bedrift
  • Få språkopplæring - lær språket til Norges viktigste handelspartner

Hvem kan søke?

Alle norske videregående skoler, opplæringskontor, andre opplæringsinstitusjoner og bedrifter kan søke på vegne av sine lærlinger og elever i fag- og yrkesopplæring. Elever sendes ofte ut to uker i forbindelse med prosjekt til fordypning. Lærlinger sendes som oftest ut i litt lengre perioder. Det sendes inn kun én søknad per institusjon. 

Nye søkere prioriteres, da noe av hensikten med Gjør Det! er å bidra til at nye institusjoner kommer i gang med internasjonale prosjekt.

Hvordan søke?

I Gjør Det! kan du søke om midler til forberedende besøk, en eksklusiv mulighet som gjør det lettere å opprette en god dialog med partnerorganisasjonen, og et godt program for elevene og lærlingene. Her er det løpende søknadsfrist.

Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen for Gjør det! Fristen for prosjektsøknader er 1. juni hvert år. For tips til europeiske verktøy for mobilitet i fag- og yrkesopplæring, kan du se ECVET Toolkit.

Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD), og programoperatør er SIU.


Vedlegg og lenker

Approaching deadlines


Publikasjoner

Itinera - Språklæring

Europavegen 08


Kontakt


UWC

United World Colleges (UWC) har  16 skoler over hele verden! Søknadsfrist 25. januar.
Les mer om UWC


Share |