Unge elever på reise i Europa

Veiledning for videregående opplæring

Alle elever i norsk skole skal utdannes til å virke i et flerkulturelt samfunn og i en flerspråklig globalisert verden.

Ta videre-gående skole i Frankrike
Ta ett eller tre år på Lyceé (VGS) i Frankrike.
Les mer på studeriutlandet.no

Hvorfor samarbeide internasjonalt

Internasjonalt utdanningssamarbeid kan gi deg nye perspektiver. Du kan høste av andres erfaringer og innsikter, og finne gode løsninger på felles utfordringer.

Les mer
Former for internasjonalisering

Utdanningssamarbeid på tvers av landegrenser kan ta mange former, enten det skjer hjemme eller i utlandet.

Les mer
Støtteordninger og virkemidler

Her er en oversikt over program og ordninger som skoler og myndigheter kan søke støtte fra.

Les mer
Hvordan komme i gang

Her finner du praktiske tips for å komme i gang med prosjektsamarbeid. Første steg er å velge tema, finne samarbeidspartnere og søke om støtte.

Les mer
Gode eksempler

Bli inspirert av gode eksempler på hvordan norske skoler og institusjoner har jobbet med internasjonale prosjekter.

Les mer
Euroguidance - karriereveiledning

Euroguidance er et europeisk nettverk av nasjonale ressurssentre for veiledning av elever og studenter. SIU, som har ansvaret for det norske Euroguidancesenteret, ivaretar en rekke oppgaver som skal fremme den internasjonale dimensjonen i veiledningen og formidler informasjon om veiledningssystemer og livslang veiledning.

Les mer