Erasmus+ for voksenopplæringen

Erasmus+ for voksenopplæringen

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett. Dennne siden presenterer hvilke aktiviteter som er tilgjengelige for voksenopplæringen i Erasmus+.

Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap har som mål å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med voksenopplæring i Europa.

Les mer
Mobilitet for ansatte

Ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner kan delta på etterutdanningskurs eller konferanser i utlandet, hospitere eller ha et undervisningsopphold ved en annen europeisk voksenopplæringsinstitusjon.

Les mer
Policy

Policy er et sentralisert, strategisk tiltak under Erasmus+, som retter seg mot større aktører og myndigheter.

Les mer
Videoguide: søknad til Erasmus+

Her finner du detaljerte video-veiledninger for ulike steg i søknadsprosessen til Erasmus+. Veiledningene tar sikte på å hjelpe deg med de rent tekniske aspektene ved prosessen.

Les mer