Gruppeleder underviser voksne studenter ved PC

Mobilitet for ansatte

Ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner kan delta på etterutdanningskurs eller konferanser i utlandet, hospitere eller ha et undervisningsopphold ved en annen europeisk voksenopplæringsinstitusjon.

EPALE: Europas fagportal for voksenopplæring

– Målet er en å skape et møtested for alle som jobber med voksnes læring i Europa, og hvor all relevant informasjon...

Publisert: 14.12.2015

Hvem kan søke?

Ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner knyttet til voksenopplæring.

 

Organisasjoner søker, ikke enkeltpersoner

Du kan ikke søke som enkeltperson, men kan delta i de mobilitetsaktiviteter som din institusjon planlegger. Institusjonene angir i søknaden hvor mange ansatte de ønsker å gi mulighet til etterutdanning i utlandet i løpet av prosjektperioden.

 

Hvorfor Erasmus+ mobilitet?

Programmet gir voksenopplæringsinstitusjoner mulighet til å arbeide med strategiske mål og utviklingsplaner på et internasjonalt nivå. Lærere, pedagogisk personal eller andre ansatte som får mulighet til å heve sin kompetanse og utveksle erfaringer med kollegaer i andre land, får styrket sine ferdigheter og kvalifikasjoner.

 

Hva får man støtte til?

Prosjektmidlene skal bidra til å dekke reisekostnader, kost og losji samt eventuelle kursavgifter. Institusjonene får også en administrativ støtte per mobilitet for å administrere prosjektet.

 

Hvor kan man reise?

De 28 EU-landene, de tre EØS-landene, Makedonia eller Tyrkia.

 

Varighet på prosjektene

Prosjektperioden er enten ett eller to år.

 

Varighet på oppholdene

Mobilitetene dere planlegger kan ha en varighet på to dager til to måneder.

 

Konsortier

Det er også mulig for flere organisasjoner å danne et konsortium for å sende inn en felles søknad. Det kan gi en mulighet for å lage større og mer strategiske prosjekter, der konsortiemedlemmene har en felles målsetting.

 

Mer informasjon

For mer informasjon om Erasmus+, les EU-kommisjonens utlysningstekst.
Les også kapittelet om Mobilitet for voksenopplæringen i programguiden (side 31-33, 71-77) samt de relevante delene i guidens Annex I (side 279-281).
For å se hvilke kriterier søknaden vurderes mot, les også Guide for søknadsevaluering.

Approaching deadlines


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |