Voksenopplæring - lærer underviser voksne elever

Nordplus Voksen

Nordplus voksen er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for støtte til samarbeid innenfor voksnes læring.

Finn nordiske og baltiske samarbeidspartnere

Har du ideer til et utdanningssamarbeid som kan få støtte under Nordplus-programmene? Reis til København og få kontak...

Publisert: 28.09.2016

Programmet støtter ulike mobilitetsaktiviteter og prosjektsamarbeid mellom organisasjoner, virksomheter og institusjoner:

  • mobilitet for elever, kursister, undervisningsansvarlige og prosjekt/nettverksamarbeid innen voksnes læring
  • prosjekter som utvikler nytt undervisningsmateriell for voksne
  • kartleggingsprosjekter: studier, analyser og innsamling av data på spesifikke områder og utviklingstendenser innen for voksenutdanningssektoren i de nordiske/baltiske landene

Målet til Nordplus voksen er å styrke samarbeidet mellom aktører innenfor voksnes læring i de nordiske og baltiske landene, og derigjennom bidra til utvikling og fornyelse i sektoren.

Målsetningene for programmet er å:

  •  styrke voksnes nøkkelkompetanse og anerkjennelsen (vektleggingen) av voksnes formelle og ikke-formelle læring
  •  støtte voksenutdanningen/læringen i å imøtekomme samfunnsutfordringer
  •  styrke samspillet mellom voksenutdanning og arbeidsliv

Hvem kan delta?

Alle typer institusjoner, organisasjoner, foreninger som jobber med voksnes læring i Norden og Baltikum.

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom SIUs søknadssystem Espresso. Mer informasjon om programmet finnes på Nordplus sine hjemmesider.

Studenter og lærere må forhøre seg ved egen institusjon om muligheter for utveksling gjennom Nordplusprogrammet.

 

Søknadsfrist for neste hovedutlysning er 1. mars 2017, kl. 23:59.