Studenter på gruppearbeid i kantina

Hvordan komme i gang

Her finner du praktiske tips for å komme i gang med prosjektsamarbeid. Første steg er å velge tema, finne samarbeidspartnere og søke om støtte.

EPALE: Europas fagportal for voksenopplæring

– Målet er en å skape et møtested for alle som jobber med voksnes læring i Europa, og hvor all relevant informasjon...

Publisert: 14.12.2015

Internasjonalt samarbeid har ofte prosjektorganisering. Det finnes mange ulike prosjekter som varierer i forhold til tema, omfang, deltakere og varighet. Du kan starte internasjonalt samarbeid med å orientere deg i det mangfoldet av prosjekter som finnes. Slik kan du få bedre innsikt i hva internasjonalt utdanningssamarbeid kan handle om, og vurdere det beste alternativet for din skole.

Informasjonsmøter

Meld deg på informasjonsmøter som SIU arrangerer hver høst. Her kan du få informasjon om muligheter i de ulike programmene, se prosjekteksempler i praksis, delta i erfaringsutveksling og få råd og tips om videre arbeid.

Erfaringsutveksling

Delta på erfaringsutveksling arrangert av andre aktører, for eksempel av skolemyndigheter. Ta kontakt med en naboskole eller en internasjonal koordinator i (fylkes-)kommunen som har deltatt i internasjonale prosjekter. Man kan invitere dem til en planleggingsdag eller et personalmøte på skolen for å lære av deres erfaringer.

Resultater fra tidligere prosjekt

Du kan orientere deg ved å søke informasjon og eksempler på resultater av tidligere prosjekt. Europakommisjonen har opprettet en database, Erasmus+ Project Results Platform, som gir et kort sammendrag av EU-prosjekter gjennomført i ulike land. Du kan besøke SIUs prosjektkatalog for å finne mer informasjon om norsk deltakelse i internasjonalt utdanningssamarbeid. Vi har også samlet noen prosjekteksempler på denne nettsiden. 

EPALE

Registrer deg i den flerspråklige fagportalen EPALE. Portalen er for alle som jobber profesjonelt med voksenopplæring i Europa. Her kan du følge med på faglige nyheter og trender, utveksle idéer og delta i internasjonal faglig debatt.