To studenter

Støtteordninger og virkemidler

Her er en oversikt over program og støtteordninger som opplæringsinstitusjoner innen voksenopplæringen kan søke støtte fra.

Nye utlysninger i EØS stipendfond

Interessert i utdanningssamarbeid med Spania eller Tsjekkia, Romania eller Polen? Det er nå åpne utlysninger i EØS s...

Publisert: 24.02.2015