To studenter

Støtteordninger og virkemidler

Her er en oversikt over program og støtteordninger som opplæringsinstitusjoner innen voksenopplæringen kan søke støtte fra.

Biblioteket åpner seg for flyktninger

Bergen offentlige bibliotek tilbyr språkkafé for flyktninger og laptop-klubber for pensjonister. I høst har flere an...

Publisert: 22.12.2015