To studenter

Støtteordninger og virkemidler

Her er en oversikt over program og støtteordninger som opplæringsinstitusjoner innen voksenopplæringen kan søke støtte fra.

IKG16: Ledige plasser, meld deg på

Årets store internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen blir arrangert i Bergen 8. og 9. november. Påmelding...

Publisert: 29.09.2016

Pestalozzi-seminar i Tyskland

Temaet for kurset er: "Demokratiepädagogik – eine Herausforderung für jede Schule”.

Søknadsfristen fra arrangøren er 21. juli. Grunnet ferieavvikling, må SIU ha mottatt søknaden 3 uker tidligere. Fristen for å søke om å delta på Pestalozzi-seminar i Tyskland er 29. juni.

Tid og sted

21.–23. september 2011 i Meissen, Tyskland.

Mer informasjon fra Europarådet