To studenter

Støtteordninger

Her er en oversikt over program og støtteordninger som opplæringsinstitusjoner kan søke støtte fra.

Nye utlysninger i EØS stipendfond

Interessert i utdanningssamarbeid med Spania eller Tsjekkia, Romania eller Polen? Det er nå åpne utlysninger i EØS st...

Publisert: 24.02.2015

Støtte for lærere, instruktører og andre

Norges deltakelse i internasjonale utdanningsprogrammer gir norske lærere og andre som arbeider med voksnes læring god tilgang til relevant etterutdanning i andre land. De fleste programmene tilbyr også gode stipendmuligheter i form av tilskudd til reise, kursavgift og opphold.

Erasmus+ Mobilitet

Gjennom Erasmus+ kan institusjoner søke om stipend for å sende sine ansatte på kurs og konferanser i Europa samt hospitering, studiebesøk og fagrelevante seminar.

eTwinning - læringsbegivenheter

Læringsbegivenhetene er korte intensive nettkurs over ulike tema som ledes av en ekspert, og går ut på at lærere fra hele Europa aktivt samarbeider og diskuterer saker.

e-Twinning - arbeidsseminarer

Arbeidsseminarer for faglig utvikling er rettet mot enkeltpersoner som ønsker å lære mer om eTwinning og videreutvikle sine evner til europeisk samarbeid ved hjelp av IKT.

Troll2 - avtale med Frankrike

Fransklærere som har vært i undervisningsstilling i minst tre år, og som har formell kompetanse i fransk (minst grunnfag), kan søke stipend gjennom Trollstipendene for å reise på kurs i Frankrike.

Pestalozzi-kurs

Lærere og lærerutdannere kan søke stipend for å delta på Pestalozzi-kurs i Europa som tar for seg om demokrati, menneskerettigheter og kulturforståelse.