To studenter

Støtteordninger

Her er en oversikt over program og støtteordninger som opplæringsinstitusjoner kan søke støtte fra.

Å skape europeere – Erasmus og Europas utfordringer

Da jeg gikk av flybussen i utkanten av Brussel en høstdag i 1998, ble jeg del av det som allerede den gangen ble kalt...

Publisert: 30.04.2015

Støtte for elever

Erasmus+ Mobilitet

Erasmus+ gir støtte til utplassering av elever og lærlinger i ulike bedrifter i Europa. Varighet av praksisopphold er 2 til 39 uker.

Gjør det! – praksisopphold i Tyskland

Gjør det!” er et bilateralt yrkesfaglig utvekslingsprogram mellom Norge og Tyskland. Skoler, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte til elevgrupper og lærlinger som blir utplassert.

Vennskap Nord/Sør

Vennskap Nord/Sør er et nettverk som driver med vennskapssamarbeid mellom lokalsamfunn i Norge og i Sør. Nettverket tilbyr skoleutvekslingsprogram for skoler i Norge og i Sør.

Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom.