To studenter

Støtteordninger

Her er en oversikt over program og støtteordninger som opplæringsinstitusjoner kan søke støtte fra.

Skoler

Erasmus+ Strategiske Partnerskap

Erasmus+ gir norske skoler og andre utdanningsinstitusjoner mulighet til å samarbeide med andre europeiske institusjoner om felles utfordringer.

Nordplus Horisontal

Nordplus Horisontal er et tverrsektorielt program som støtter nyskapende prosjekter, konferanser og studier.