En person som gir en stålkule til en annen

Europass Fagbeskrivelse

Europass Fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål for yrkesfaglig utdanning.

Lettere å få arbeid i utlandet

Europass Fagbeskrivelse gir informasjon om de ulike yrkeskompetansene som den norske opplæringen fører fram til, og er et tillegg til og ikke en erstatning for originalbeviset. Det supplerer opplysningene i originalbeviset, og gjør det lettere for arbeidsgivere og institusjoner i utlandet å forstå hvilken kompetanse som ligger i norske fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra yrkesfaglig opplæring.

Les mer om Europass Fagbeskrivelse på EU sine offisielle nettsider (norsk tekst)

Fagbeskrivelsene er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med partene i arbeidslivet. Formålet med fagbeskrivelsene er å fremme mobiliteten mellom EU-landene og skape gjenkjennelighet mellom de ulike yrkesfaglige utdannelsene.

Fagbeskrivelsene utstedes av skolen eller fylkeskommunen sammen med utstedelsen av fagbrev-, svennebrev eller vitnemål.

Fagbeskrivelsene utstedes på norsk og engelsk og inneholder:

  • Kompetansen som ligger i fagbeviset
  • Den offisielle statusen til fagbeviset (hvem som har skrevet det, hvilken myndighet som har godkjent det, karakterskala og nivå)
  • Kvalifikasjoner for høyere utdanning, internasjonale overenskomster og rettslig grunnlag
  • Utdanningens lengde og struktur
  • Fagbrevets nivå i det nasjonale og europeiske kvalifikasjonsrammeverket

Fagbeskrivelsene er også tilgjengelig for nedlastning.

Gå til fagbeskrivelsene

Dokumentet er ikke et personlig dokument og heller ikke et automatisk system for formell godkjenning.

Mer informasjon om kvalifikasjonsrammeverkene

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket

Kontakt


Hjelp oss å bli bedre

Fagbeskrivelsene lastes ned over 10 000 ganger i året. Vi vil gjerne vite hva de brukes til. Fortell oss!

Klikk her for å svare på spørreundersøkelse


Share |