Om Europass

Om Europass

Europass er administrert sentralt av Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training). Alle deltakerlandene har et nasjonalt Europass-senter. SIU er nasjonalt senter i Norge.

Europass har som formål å gjøre europeere mer mobile – både når det gjelder utdanning og arbeid. Europass kan også hjelpe norske arbeidsgivere å forstå andre europeiske vitnemål, fagbrev, svennebrev, sertifikater og liknende når de ønsker å ansette utenlandske arbeidstakere.

Europass består av fem ulike dokumenter:

Europass CV
Europass CV er en CV-mal som kan utarbeides på de fleste europeiske språk. CV-en gir en samlet oversikt over utdanning, arbeidserfaring og språkkunnskaper i tillegg til kompetanse oppnådd utenfor de offisielle utdanningsinstitusjonene.

Europass Språkpass
Språkkunnskaper er stadig viktigere for å kunne arbeide eller studere i Europa. Ved hjelp av Europass Språkpass kan du selv beskrive din språkkompetanse. Språkpasset er utviklet av Europarådet og er en del av den europeiske språkpermen.

Europass Fagbeskrivelse
Europass Fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål for yrkesfaglig utdanning.

Europass Vitnemålstillegg  
Europass Vitnemålstillegg blir utstedt sammen med vitnemål ved avslutningen av et studium på universitet eller høyskole. Det beskriver innholdet i studiet og den kompetansen som er oppnådd.

Europass Mobilitet
Mange elever, lærlinger og studenter reiser til andre land i løpet av opplæringen. Skal du på et utenlandsopphold som en del av utdanningen, kan du få Europass Mobilitet, et dokument som beskriver den kompetansen du har tilegnet deg gjennom oppholdet.

Publikasjoner

Europass-brosjyre 2010

Europass - Åpne dører til utdanning og arbeid i Europa


Kontakt


Hjelp oss å bli bedre

Fagbeskrivelsene lastes ned over 10 000 ganger i året. Vi vil gjerne vite hva de brukes til. Fortell oss!

Klikk her for å svare på spørreundersøkelse


Share |