Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.

Internasjonalisering i skolesektoren

I denne rapporten presenteres resultatene fra en nasjonal kartlegging av internasjonalisering i skolesektoren og intensjonen var å kartlegge strategier for og arbeid med internasjonalisering i kommuner og fylkeskommuner. Kartleggingen bygger på tall over deltakelse i de ulike programmene SIU forvalter; Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig og Nordplus. I tillegg bygger rapporten på en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført blant ansvarlige for skole i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, gjennomført av ideas2evidence, ved Jostein Ryssevik og Ingrid Cecilia Holthe på oppdrag fra SIU våren 2010.

Lukk vindu

Grunnskole og barnehage

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Voksnes læring

Fagskole