Interiør - forskningsinstitusjon

Samarbeidsprogrammet med Russland 2011-2016

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Søknad

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Søknadsfrist: 31. mars 2015 kl. 15:00
Utlysningsdato: 02. feb 2015 kl. 10:00

Norske institusjoner innenfor høyere utdanning inviteres til å søke om midler til prosjekter relatert til samarbeid med russiske utdanningsinstitusjoner. Totalt er det mulig å søke om 2.2 millioner norske kroner (NOK 2 200 000) gjennom denne utlysningen. Søknadsfristen er satt til 31. mars, 2015, kl. 15:00.

Alle søknader skal skrives og leveres elektronisk gjennom Espresso.