Utveklsingsstudenter på labben

Erasmus Pluss promotering

Denne typen tiltak vil inngå i Erasmus+, men en del tiltak vil løpe over noen tid. SIU deltar/har deltatt i flere prosjekter:

Søknad

Søknad leveres elektronisk. Skjema, veiledning og annen informasjon på EACEAs hjemmesider.

Søknadsfrist: 30.04.2012

Krav til søknaden

Krav til søknadsinnhold, omfang og så videre framgår av søknadsskjema og veiledning. Premisser for prosjektarbeidet framgår av kontrakten mellom koordinator og EU-kommisjonen.

Én institusjon fungerer som koordinator for konsortiet og sender inn søknad på vegne av konsortiet. Koordinator vil også, dersom programmet velges ut til støtte, tegne kontrakt på vegne av konsortiet.

Vedlegg og lenker


For å lese PDF-dokumenter trenger du Adobe Reader. Last ned denne her.

Publikasjoner

Erasmus Mundus 2009


Share |