Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.
Studiebesøk

Studiebesøksprogrammet

Studiebesøk for spesialister og beslutningstakere i allmenn og yrkesfaglig opplæring er et av de tverrgående tiltakene i EUs program for livslang læring (LLP).

Rapportering

Innen 30 dager etter avsluttet studiebesøk skal du sende en økonomisk rapport til SIU og skrive en individuell rapport som skal legges ut på SIUs hjemmesider.

I løpet av studiebesøket skal deltakerne på studiebesøket også utarbeide en felles grupperapport. Det vil bli utnevnt en rapporteur som får ansvaret for å gjøre ferdig rapporten.

Rapporteringsskjema

Rapporteringen i ordningen med studiebesøk foregår via et eget online-skjema hvor du rapporterer på selve oppholdet og dine erfaringer. Videre skal du fylle ut en økonomisk rapport – denne finner du nederst på denne siden under "Vedlegg og lenker".

Tidligere rapporter

Rapporter fra allerede gjennomførte studiebesøk kan leses her.

Lukk vindu

Grunnskole og barnehage

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Voksnes læring

Fagskole