Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.
Studiebesøk

Studiebesøksprogrammet

Studiebesøk for spesialister og beslutningstakere i allmenn og yrkesfaglig opplæring er et av de tverrgående tiltakene i EUs program for livslang læring (LLP).

Studiebesøk i Norge

Hvert år arrangeres det flere studiebesøk i Norge for deltakere fra andre europeiske land. Disse har vært holdt i regi av Fylkesmannen, fylkeskommuner, kommuner, ulike opplæringskontorer og andre utdanningsinstitusjoner.

Søknadsfrist: 25.10.2012

Skoleåret 2012-2013 arrangeres det tre studiebesøk i Norge:

  • Tromsø kommune: "Continuous training of teachers and ongoing professional development of teachers and trainers", 18 februar - 22. februar 2013
  • Forum for oppvekst i Sunnhordland: "Improving schools and education systems in a Norwegian region through cooperation", 22.april - 26. april 2013
  • Oslo voksenopplæring, Sinsen: " Adult education: Validation of former learning and assessing progress and achievment", 22. april - 26. april 2013

Arrangere studiebesøk i Norge?

Å arrangere et studiebesøk gir en god mulighet til å finne fremtidige samarbeidspartnere og utveksle erfaringer og ideer.

Hvert år sender Europakommisjonen ut en liste med sine prioriteringer for kurs i det kommende skoleår. Vi sprer denne informasjonen til våre kontakter hos blant annet fylkesmannen, fylkeskommuner og utdanningsinstitusjoner. Blant tidligere arrangører finner vi videregående skoler, ulike regionskontor for opplæring og Fylkesmannen.

Dersom du ønsker å være med og arrangere et studiebesøk eller kjenner til institusjoner som kan være aktuelle arrangører, ta kontakt med Anne Hunderi hos SIU. Norge skal arrangere maksimum fire slike kurs i 2013-2014.

Vi søker hele tiden nye arrangører og du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for å diskutere forslag til prosjekt.SIU vil yte et lite økonomisk tilskudd til studiebesøket.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å arrangere studiebesøk i Norge 2013-2014: 25.10.2012.

Vedlegg og lenker


For å lese PDF-dokumenter trenger du Adobe Reader. Last ned denne her.

Lukk vindu

Grunnskole og barnehage

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Voksnes læring

Fagskole