Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.
Grundtvig etterutdanning

Grundtvig etterutdanning

Innen Grundtvig etterutdanning var det mulig for personer som arbeidet med voksnes læring å søke støtte til etterutdanningskurs og hospitering.

Søknad

Søknadsskjema og veiledning for 2013 finner du som vedlegg nederst på siden.

Videre finner du felles informasjon og dokumenter til alle LLP-program her.

Søknadsfrist: 16.01.2013

I 2013 er det tre søknadsfrister:

16. januar

30. april

17. september

Det blir gitt støtte til kurs og konferanser. Kurset må finne sted i et av de 31 landene som er med i EUs program for livslang læring. Det kan ikke søkes om støtte til aktiviteter i ditt eget hjemland.

Man kan også få støtte til tilrettelagte hospiteringsopphold og studiebesøk, og fagrelaterte konferanser eller seminarer.

Man kan også søke støtte til andre former for etterutdanning som er tilrettelagt av søkeren selv.

Hvordan søke?

 1. Første skritt er å finne frem til egnet kurs eller aktivitet.
 2. Gi kursarrangøren beskjed om din interesse for å delta, og opplys om at du søker om et Grundtvig etterutdannings-stipend.
 3. Print ut eller ta kopi av opplysningene om kurset, dvs. innhold, datoer, pris. Du skal legge ved disse opplysningene som bilag til din søknad til SIU. Du skal også legge ved en bekreftelse fra kursarrangøren om at han/hun har notert seg din interesse for å delta.
 4. Fyll ut søknadsskjemaet som du finner under Vedlegg og lenker.
 5. Send inn søknaden elektronisk gjennom å klikke på knappen "submit onlie" i søknadsskjemaet. Deretter skriver du ut en papirversjon som skal signeres av deg og din arbeidsgiver før det sendes inn til SIU sammen med opplysninger om kurset og bekreftelsen fra kursarrangøren. Send søknaden til:
  SIU
  Postboks 1093
  5809 Bergen

Det bes om at man ikke binder seg endelig til å delta i et kurs før man vet om man får tildelt stipend, med mindre man kan dekke utgiftene til deltakelse på annen måte.

Merk at all kontakt med kursarrangøren skal foretas av søker. SIU har ingen forbindelse med kursarrangøren.

Kriterier for utvelgelse

Ved vurdering av innkomne søknader vektlegges følgende:

 • Det framgår tydelig hvilket kurs søknaden gjelder (beskrivelse skal være vedlagt).
 • Det dokumenteres at søkeren har forhåndsmeldt seg til kurset.
 • Det argumenteres for søkerens,- og institusjonens behov for kurset.
 • Det beskrives hvordan kursdeltakelsen vil bli forberedt.
 • Det overveies hvordan erfaringer fra kurset kan spres ytterligere i organisasjonen.
Lukk vindu

Grunnskole og barnehage

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Voksnes læring

Fagskole