Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.
Grundtvig etterutdanning

Grundtvig etterutdanning

Innen Grundtvig etterutdanning var det mulig for personer som arbeidet med voksnes læring å søke støtte til etterutdanningskurs og hospitering.

Rapportering

Rapportskjema og dokumentasjon på reiseutgifter og kursavgift skal leveres senest 30 dager etter at etterutdanningsaktiviteten er avsluttet. Skjemaet inneholder en narrativ del og en regnskapsdel.

For etterutdanningsaktiviteter som det ble søkt om i 2010, skal det rapporteres både elektronisk og i papirform. Du vil motta ditt rapportskjema via e-post . Ta kontakt med grundtvig@siu.no dersom du har spørsmål.

Signerte rapportskjema og vedlegg skal sendes til følgende adresse:

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Grundtvig
Postboks 1093
5809 Bergen

Lukk vindu

Grunnskole og barnehage

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Voksnes læring

Fagskole