Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.
Støtteordninger

Støtteordninger

Her er en oversikt over program og støtteordninger som opplæringsinstitusjoner kan søke støtte fra.

Støtte for lærere, instruktører og andre

Norges deltakelse i internasjonale utdanningsprogrammer gir norske lærere og andre som arbeider med voksnes læring god tilgang til relevant etterutdanning i andre land. De fleste programmene tilbyr også gode stipendmuligheter i form av tilskudd til reise, kursavgift og opphold.

Erasmus+ Mobilitet

Gjennom Erasmus+ kan institusjoner søke om stipend for å sende sine ansatte på kurs og konferanser i Europa samt hospitering, studiebesøk og fagrelevante seminar.

eTwinning - læringsbegivenheter

Læringsbegivenhetene er korte intensive nettkurs over ulike tema som ledes av en ekspert, og går ut på at lærere fra hele Europa aktivt samarbeider og diskuterer saker.

e-Twinning - arbeidsseminarer

Arbeidsseminarer for faglig utvikling er rettet mot enkeltpersoner som ønsker å lære mer om eTwinning og videreutvikle sine evner til europeisk samarbeid ved hjelp av IKT.

Troll2 - avtale med Frankrike

Fransklærere som har vært i undervisningsstilling i minst tre år, og som har formell kompetanse i fransk (minst grunnfag), kan søke stipend gjennom Trollstipendene for å reise på kurs i Frankrike.

Pestalozzi-kurs

Lærere og lærerutdannere kan søke stipend for å delta på Pestalozzi-kurs i Europa som tar for seg om demokrati, menneskerettigheter og kulturforståelse.

Lukk vindu

Grunnskole og barnehage

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Voksnes læring

Fagskole