SIU samling på Operataket i Oslo

Om SIU

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er eit nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremjar internasjonalt samarbeid gjennom heile utdanningsløpet. SIU er eit statleg forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Tildelingsbrev 2017

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til SIU. Her kan du lese om regjeringens prioriteringer innenfor vårt virksomhetsområde.

Tildelingsbrev 2017

Julen 2016

SIU har i år valt å gi dei tilsette si julegåve til Norsk flyktningehjelp i form av ei pengegåve på 10 000 kroner. Gåva går til Flyktningehjelpens innsats for barn som er på flukt.

Flyktningehjelpen

Barn på skole

Barn på flukt har fått hverdagen røsket opp med roten. Et lærested kan gi dem beskyttelse, stabilitet, og grunnleggende kunnskap og ferdigheter.

Nye kontorlokale

Hausten 2016 flytta SIU inn i nye kontorlokale. Du finn du oss i Fortunen 1, også kjend som Wallendahlsbygget. Vi held til i femte høgd. Postadresse og telefonnummer er uendra.

Om SIU

SIU har som mål å bidra til kvalitetsutvikling i norsk utdanning

SIU held til i Bergen og har nærare 100 fast tilsette. Senteret skal fremje internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innan utdanning. Senteret har ei viktig oppgåve i å samordne tiltak på nasjonalt nivå, i samsvar med offisielle retningsliner for politikken på feltet. SIU er Noreg sitt kontor for internasjonale program og tiltak innanfor utdanning og forvaltar program for fleire offentlege oppdragsgjevarar.

Vi har og ansvar for å profilere Noreg som et attraktivt samarbeids- og studieland, drive informasjonsarbeid, rådgjeving og utgreiing.

Jobb i SIU

Folk i SIU
Har du lyst på jobb i SIU? Klikk her for oversikt over ledige stillingar

Finanisering

SIU er finansiert gjennom oppdrag frå:

Offisielt namn på SIU på engelsk

  • Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)

Organisasjonsnummer

986339523

Etikk

SIU følger etiske retningslinjer for statstjenesta og har i tillegg sine eigne etiske retningslinjer.

Samfunnskontrakten for flere læreplasser

Utan fleire dyktige fagarbeiderarar stansar Noreg. Kunnskapsdepartementet og partane i arbeidslivet har derfor underteikna ein samfunnskontrakt for fleire læreplassar.

 

Samfunnskontrakten

Hva gjorde vi i 2015?

Årsrapport 2015

Nasjonale eksperter

SIU har fem nasjonale eksperter som er på utlån til EU.

Nasjonale eksperter for SIU i Brussel


Rapport: Internasjonale studenter i Norge 2016

Omdoemmerapport-SIU-omslag-2016-106-150pxl

Ein ny undersøkelse blant internasjonale studenter ser på institusjonelle faktorar og internasjonalt læringsmiljø på lærestader for høgare utdanning i Noreg.

Les heile rapporten her:
International students in Norway 2016 


Share |