Årsmelding 2013

Årsmelding 2013

2013 har vært et år med stor aktivitet, både for SIUs administrasjon og for styret. Les mer om høydepunkter og milepæler i årsmeldingen for 2013.

2013 har vært et år med stor aktivitet, både for SIUs administrasjon og for styret. SIUs sårbarhet som organisasjon ble tydeliggjort i 2012, og styret ønsket derfor en kartlegging av alternative målgrupper og oppdragsgivere.

Prosessen for å utvikle en forretningsplan involverte hele organisasjonen, og har bidratt til økt fokus på muligheter for videreutvikling av SIU i hele organisasjonen. Forretningsplanen konkluderer med fire hovedområder for videreutvikling de neste fire årene og må ses i sammenheng med SIUs overordnete strategi for årene 2012-2016 som vektlegger SIUs rolle som kompetansesenter:

  • BRIKS + Japan
  • Kunnskapstrianglet
  • Profilering og rekruttering
  • Internasjonalisering i grunnopplæringen

Om årsmeldingen

SIU har i tidligere år utarbeidet en egen årsmelding som har blitt trykt og distribuert til sentrale samarbeidspartnere og dessuten publisert elektronisk på siu.no. I år har vi valgt å tilrettelegge årsmeldingen i sin helhet her på siu.no. Årsmeldingen er nå tett knyttet til SIUs Rapport og planer 2013/2014; den er en kortversjon av Rapport og planer.

Venstremenyen fører deg til de seks kapitlene i årsmeldingen.

02.06.2014

Årsmelding 2013: Styrets innledning

Som kompetansesenter er SIU med på å kvalifisere de politiske beslutninger om retninger i internasjonalisering av utdanning i Norge, og styret ønsker at SIU skal bidra til dette i enda større grad.

Les mer
02.06.2014

Årsmelding 2013: Styrke kvalitetsutviklingen i norsk utdanning

SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker kvalitetsutvikling i norsk utdanning.

Les mer
02.06.2014

Årsmelding 2013: Bedre samordning og utvikling av internasjonalisering

SIU skal bidra til bedre samordning og utvikling av arbeidet med internasjonalisering i samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale aktører

Les mer
02.06.2014

Årsmelding 2013: Effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene

SIU skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene, i samsvar med sitt samfunnsoppdrag

Les mer
02.06.2014

Årsmelding 2013: Annen rapportering

I 2013 overtok SIU ansvaret for å godkjenne samarbeidsprogram mellom norske og utenlandske videregående skoler samt ansvaret for å godkjenne utvekslingsorganisasjoner for rett til støtte gjennom Lånekassen.

Les mer

Rapport og planer

Årsmeldingen er en forkortet utgave av Rapport og Planer for 2013 - 2014.

Klikk her for å lese hele rapporten


Vedlegg Årsmelding 2013

Nøkkeltall for 2013

Nøkkeltall 2013 (PDF)


Share |