ArrangementsøkReverse

Share |

Søket resulterte i 6 treff


17.01.2017 i Tromsø

Markedsføring av studier til internasjonale studenter

SIU  og Senter for IKT i utdanningen har gleden av å invitere til seminar om markedsføring av studier til internasjonale studenter. Her vil vi diskutere hvordan vi best kan presentere norske studier til internasjonale søkere. Seminaret arrangeres i Tromsø under TIFF - Tromsø internasjonale filmfestival - hvilket vil bidra til at seminaret får arktiske og internasjonale impulser.

Les mer om dette arrangementet
25.01.2017 i Zaragoza, Spania

Kontaktseminar i Spania - Erasmus+ KA1 og KA2

Temaet for kontaktseminaret er "Exchange of good practices to succeed in applications, project management and impact".

Les mer om dette arrangementet
26.01.2017 i Oslo, Udir, Schweigaardsgate 15B

Søkerseminar for Erasmus+ Stategiske partnerskap

Erasmus+ gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet for å gjennomføre strategiske partnerskap med partnere fra andre europeiske land. 26. januar 2017 arrangerer SIU søkerseminar for alle som forbereder en partnerskapssøknad.

Les mer om dette arrangementet
30.01.2017 i Oslo kl. 18:00-19:30

Informasjonsmøte om videregående skole i Frankrike

Vil du høre mer om muligheter for å ta hele eller deler av videregående skole i Frankrike? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Institut français de Norvège (IFN) arrangerer felles informasjonsmøte i Oslo.

Les mer om dette arrangementet
13.02.2017 i Lyon, Frankrike

Bli med på studietur til Lyon i februar 2017

SIU arrangerer studietur til Lyon i Frankrike og inviterer rådgivere i ungdomsskoler til å delta. Hovedformålet med turen er at rådgivere i ungdomsskolen skal få bedre kjennskap til ordninger for norske elever som ønsker å ta videregående skole i Frankrike.

Les mer om dette arrangementet
15.03.2017 i Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, 0166 Oslo, 15.-16.mars 2017

Internasjonaliseringskonferansen 2017

Internasjonaliseringskonferansen 2017 arrangeres i Oslo 15.-16. mars 2017, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Høgskolen i Oslo og Akershus er vertskap for konferansen. 

Les mer om dette arrangementet