Internasjonaliseringskonferansen 2017

Internasjonaliseringskonferansen 2017

Internasjonaliseringskonferansen 2017 arrangeres i Oslo 15.-16. mars 2017, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Høgskolen i Oslo og Akershus er vertskap for konferansen. 

Internasjonaliseringskonferansen er den mest sentrale møteplassen for alle som jobber med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge.

Konferansen er en årlig begivenhet som arrangeres i samarbeid mellom SIU, universiteter og høyskoler. I 2017 arrangeres Internasjonaliseringskonferansen for sjette gang. 

Grenseløs utdannelse

Internasjonalisering skal bidra til å heve kvaliteten i norsk utdanning og til å fremme interkulturell kompetanse. Men hva skal til for å fremme kvalitet, og hvordan utvikles egentlig interkulturell kompetanse?

I tillegg til å belyse disse spørsmålene vil Internasjonaliseringskonferansen 2017 blant annet se på et Europa i endring, hvor utfordringer knyttet til en felles europeisk identitet og dannelsesaspektet står sentralt.

På programmet finner vi blant andre:

samlebilde

Innledere på IK17: Ursula Brinkmann, Fabian Zuleeg, Bjørn Haugstad, Curt Rice og Mari Sundli Tveit

  • Dr. Ursula Brinkmann, Intercultural Business Improvement - How do students develop their intercultural competences?
  • Dr. Fabian Zuleeg, Chief Excecutive ved European Policy Centre - Europe at a crossroads - polarised and divided or towards more solidarity, openness and cooperation?
  • Curt Rice og Mari Sundli Tveit, rektorer ved HiOA og NMBU - We gotta get out of this place
  • Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet - Internasjonalisering som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning

Cathrine Sandnes, journalist, redaktør, forfatter og samfunnsdebattant, er konferansier for IK17.

Vil du lese mer om innlederne? Presentasjon av alle plenumsinnlederne finner du her. 

Påmelding:

Du kan melde deg på ved å følge denne lenken.

Påmeldingsfrist er 1. mars 2017. 

Program:

Programmet oppdateres fortløpende, og finnes nederst på siden.

Deltakeravgift: 

Påmelding innen 20. desember 2016: 2.000 kr

Påmelding etter 20. desember 2016: 2.500 kr

Mottakelse:

Kvelden før selve konferansen vil det være en mottakelse i Oslo Rådhus, med lett fingermat og drikke. Deltakelse er inkludert i deltakeravgiften. 

Samlingssted i etterkant av mottakelsen er Louise restaurant & bar for de som ønsker å forlenge kvelden (uformell del av programmet).

Middag: 

Konferansemiddagen onsdag 15. mars finner sted på tradisjonsrike Gamle Logen.

Hotell:

Det er bestil rom på Smarthotel Oslo, Scandic St. Olavs plass og Scandic Holberg. Rom kan bookes i påmeldingsskjemaet. 

Interessegrupper:

Det legges til rette for interessegrupper 14. mars fra 12:00 - 14:00. 

Mer informasjon om de ulike interessegruppene finner du her (pdf):

Du kan melde deg på interessegruppene i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe:

Alle som arbeider med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge, fra institusjonenes ledelse på alle nivåer, vitenskapelig ansatte og administrativt personell, til myndigheter, organisasjoner og andre aktører på området.

 

Velkommen til Internasjonaliseringskonferansen 2017!

12:00 - 14:00

Interessegrupper

Det legges til rette for møter for interessegrupper før det offisielle programmet for konferansen starter.

1. Opptak av internasjonale masterstudenter

2. Erasmus+ og erfaringer med Europakommisjonens IT-verktøy

3. Beredskap for studenter i utlandet - hva gjør vi når det oppstår alvorlige hendelser?

4. Karriereveiledning for internasjonale studenter?

5. Hvordan få studentene til å reise ut: Velkjente spørsmål - nye svar?

6. Pre-Arrival Service: Hva må gjøres før studentene kommer?

7. Kvalitative indikatorer for internasjonalisering

Høgskolen i Oslo og Akershus stiller lokaler til disposisjon ved lærested Pilestredet.

 

18:30 - 20:00

Mottakelse i Oslo Rådhus

Ankomst Fridtjov Nansens plass

Samlingssted i etterkant for de som ønsker å forlenge kvelden er Louise Restaurant & Bar (uformell del av programmet)

Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

01.03.2017


Dato

15.03.2017 - 16.03.2017  


Hvor og når?

Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, 0166 Oslo, 15.-16.mars 2017

Påmelding

Meld deg på her
Share |