SIU medarbeidere på konferanse i Oslo

Organisasjon

SIU er organisert i fire fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. SIUs ledergruppe består av SIUs direktør og avdelingsdirektørene.

Direktør og ledergruppe

Direktør Harald Nybølet

Assisterende direktør Gro Tjore

Kontaktinformasjon direktørens stab

Avdeling for høyere utdanning

Avdelingsdirektør Vidar Pedersen
 Avdelingsdirektør (nestleder) Else Kathrine Nesmoen

Kontaktinformasjon AHU

Avdeling for grunnopplæring

Avdelingsdirektør Siv Andersen
Avdelingsdirektør Kristin Amundsen (nestleder)

Kontaktinformasjon AGO

Avdeling for utredning og analyse

Avdelingsdirektør Ragnhild Tungesvik

Kontaktinformasjon AUA

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingsdirektør Kristin Solheim

Kontaktinformasjon KOM

Administrasjonsavdelingen

Avdelingsdirektør John Rasten

Kontaktinformasjon ADM

Organisasjonskart 2015

SIU org kart 2015

Sentrale dokumenter

Sentrale dokumenter

Her finner du en oversikt over sentrale SIU-dokumenter.

Her finner du de styrende dokumenter for SIU sin virksomhet.

 


Share |