Flagg utenfor EU-kommisjonen i Brussel

Norges kunnskapskontor i Brussel

Sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge arbeider SIU for økt norsk deltakelse i EU-programmer og for å styrke norsk påvirkning overfor EU.

NORCORE – Norges kunnskapskontor i Brussel – er en ressurs både for tilreisende for Norge og for andre organisasjoner i Brussel. Kunnskapskontoret dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning.

Ta gjerne kontakt for hjelp til å etablere kontakt med relevante aktører eller for informasjon om hva som rører seg på det europeiske utdanningsfeltet.

Ragnhild S Berg

Ragnhild Solvi Berg er SIUs representant på kontoret, som ligger sentralt plassert like ved Europaparlamentet og Place du Luxembourg.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Solvi Berg, mobil (+47) 475 03 794, e-post ragnhild.berg@siu.no

Adresse: Rue du Trône 98, B-1050 Brussel

Se også:

Åpner norsk kunnskapskontor i Brussel (sept 2016)

Share |