SIU-styret

Kunnskapsdepartementet har oppnemnt styre for SIU for perioden 1. juli 2015 til 1. juli 2019.

Styreleiar

 • Marianne Synnes (NTNU i Ålesund)

Styremedlemmar

 • Pål Andreas Pedersen - nestleiar (Nord universitetet)
 • Helle Otte (Danske Gymnasier)
 • Are Turmo (NHO)
 • Astrid Kristin Moen Sund (Utdanningsforbundet)
 • Anne Kloster Holst (SIU)
 • Christine Adriane Svendsrud (Norsk studentorganisasjon)
Styret for SIU - aug 2015

SIU-styret aug 2015, fr.v. Helge Schwitters, Anne Kloster Holst, Astrid Kristin Moen Sund, Marianne Synnes, Are Turmo, Pål Andreas Pedersen og Helle Otte.

Varamedlemmar

Numeriske varamedlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet

 1. Jøran Idar Moen (Universitetet i Oslo)
 2. Sigrid Ag (UiT, Norges arktiske universitetet)
 3. Knut Holter (Misjonshøgskolen)

Personlige varamedlemmer oppnevnt av Norsk studentorganisasjon(NSO) og SIUs ansatte

 • Dag Stenvoll (SIU), varamedlem for Anne Kloster Holst
 • Øystein Parelius (NSO), varamedlem for Christine Adriane Svendsrud

Se her for en bredere presentasjon av styremedlemmene med kortfattet CV.

Møteplan våren 2017

Dato

Kl.

Sted

Fredag 17. februar 10.00-15.00 Bergen/SIU
Torsdag 4. mai 10.00-15.00 Oslo/NHO
Tirsdag 13. juni 10.00-15.00 Bodø

Se også:

Ny strategi for SIU 2017 - 2021