Jente med ein liten jordklode i handa

Jobb i SIU

Å jobbe i SIU gir deg moglegheit til å viderutvikle norsk utdanningssystem gjennom internasjonalt engasjement.

Ledige stillinger

Utenlandslektoratet

Vi formidler også stillinger på vegne av utenlandske læresteder det s.k. utenlandslektoratet.

Les mer om utenlandslektoratet

Eksterne evaluatorer søkes

SIU søker nye eksterne evaluatorer som kan bistå oss med søknadsvurdering i tilknytning til de ulike internasjonaliseringsprogrammene vi har i vår programportefølje.

Les mer om eksterne evaluatorer

Å jobbe med internasjonalisering

SIU er eit nasjonalt forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Det betyr at vi jobber tett opp mot politisk ledelse og nært på dei som styrar politikken i hovudstaden.

Som ein av våre kolleger sa: ein kan ikkje arbeide med noko viktigare og meir interessant enn utdanning.

Kolleger ved SIU

Våre kolleger sett pris på eit godt sosialt miljø på arbeidsplassen med interessante og støttende kollegaer.

SIU sine  medarbeidarar har ein variert kompetanse innan programforvaltning, internasjonalisering, kommunikasjon og utreiing. Mange av våre tilsette samarbeidar med utdanningsinstitusjonar over heile landet om ulike internasjonale tiltak, medan andre jobbar tett opp mot EU og verda for øvrig for å legge til rette for utveksling og mobilitet. SIU server heile utdanningsfeltet; frå barnehage til doktorgrad. Dette gir eit enormt spenn i arbeidsoppgåver og samarbeidspartnarar.

Som ansatt i SIU vil du ha spennande og interessante arbeidsoppgåver, og du vil få ny kunnskap og nye utfordringar. Det gir også ei trygghet å ha ei arbeidsgivar med gode pensjonsordninger.

Søke stilling ved SIU

Når du søker på ein stilling ved SIU må du hugse å merke søknaden med utlysningsnummeret som står i utlysinga. 

SIU som arbeidsplass

Dei tilsette har ein variert utdannings- og erfaringsbakgrunn, og fleire har utdanning på doktorgradsnivå eller tilsvarande. I tillegg til eigne medarbeidarar administrerer SIU òg tilsetjingane av nasjonale ekspertar til EU-kommisjonen og Cedefop, utanlandslektorata og ein eigen høgskulelektor i Caen. Senteret har ei balansert kjønnsfordeling og fleire tilsette med fleirkulturell bakgrunn. Vi kan tilby ein arbeidsplass i eit miljø der trivsel, personleg- og fagleg utvikling og respekt er viktig.

SIU er medlem i Statens pensjonskasse og tilsette vert løna etter Statens lønnsregulativ. Hos SIU praktiserer vi fleksibel arbeidstid.

Aktuelle prosjekt i 2016

Les om vår virksomhet:

Årsrapport 2015 - 2016 for SIU

SIU har fått ansvar for den s.k. Panorama-strategien.

Ny startegis for samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Regjeringen ønsker å øke samarbeidet med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan.

Erasmus+

SIU har ansvar for Norges deltakelse i verdens største utdanningsprogram, Erasmus+

Samleside for Erasmus+


SIU på LinkedIn

Følg oss gjerne på LinkedIn for informasjon om utlysninger og engasjement.


Finn ut meir om SIU

Her finn du meir informasjon om kva SIU driv med:

SIUs strategi 2012 - 2016

Årsrapport 2014

Vedtekter

Studentmobilitet 2015


Share |