Eksterne evaluatorer søkes

Ønsker du å bli en ekstern evaluator for SIU? 

Eksterne evaluatorer

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er kontinuerlig på jakt etter å rekruttere nye eksterne evaluatorer som kan bistå oss med søknadsvurdering i tilknytning til de ulike internasjonaliseringsprogrammene vi har i vår programportefølje. 

Vår portefølje omfatter program rettet både mot praktiske og mer teoretisk rettede deler av utdanningssystemet, og på alle utdanningsnivå opp til og med ph.d.-nivået. For mer informasjon om SIU og vårt formål og mandat, vennligst se her

For tiden er vi på jakt etter å rekruttere nye eksterne evaluatorer til følgende program:

  • Vi har for tiden ingen aktive utlysninger.

Neste utlysning vil bli offentliggjort i god tid før søknadsfristen. Hvis du ønsker å få beskjed om neste utlysning eller ønsker mer generell informasjon, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med vår koordinator for eksterne evaluatorer.

Vilkår 

Evaluatorer vil motta vederlag etter faste satser for tidsbruk medgått for å gjøre seg kjent med relevante programdokumenter og deltagelse på eventuelle introduksjonsseminar e.l., samt en fast sats per søknad som er vurdert (basert på gjennomsnittlig tidsbruk per søknad). Vederlagssatsene er basert på gjeldende satser for komitéarbeid i Statens personalhåndbok.

Evaluatorer som engasjeres av SIU vil motta særskilte forespørsler om assistanse i god tid før evalueringsarbeidet skal påbegynnes. Slike forespørsler vil spesifisere antall søknader som det er ønskelig at evalueres, samt relevante frister og vederlagssatser. Alt evalueringsarbeid skjer ved bruk av SIUs web-baserte søknads- og evalueringssystem.

For mer informasjon vedrørende hvilke vilkår som gjelder for eksterne evaluatorer, herunder krav til habilitet, konfidensialitet og offentlighet, vennligst se SIUs standardbetingelser for eksterne evaluatorer (engelsk utgave).