Medarbeidarar

SIU har mange dyktige og hyggelige medarbeidere, her finner du kontaktinformasjon.

Klikk her for informasjon om >> SIU sitt styre og >> nasjonale ekspertar.


Avdeling for høyere utdanning


Vidar Pedersen

Vidar Pedersen

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 413 02 809

vidar.pedersen@siu.no

Bård Hekland

Bård Hekland

rådgiver / Adviser

+47 401 60 175

bard.hekland@siu.no

Benedicte Einarsen

Benedicte Einarsen

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 476 36 694

benedicte.einarsen@siu.no

Berit Angelskår

Berit Angelskår

rådgiver / Adviser

+47 971 60 633

berit.angelskar@siu.no

Bo Byrkjeland

Bo Byrkjeland

rådgiver / Adviser

+47 482 80 862

bo.byrkjeland@siu.no

Camilla Krebs

Camilla Krebs

rådgiver / Adviser

+47 996 03 260

camilla.krebs@siu.no

Christina Elmar

Christina Elmar

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 414 21 432

christina.elmar@siu.no

Else Kathrine Nesmoen

Else Kathrine Nesmoen

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 911 27 010

else.kathrine.nesmoen@siu.no

Frank Krohn

Frank Krohn

rådgiver / Adviser

+47 411 45 140

frank.krohn@siu.no

Frank Moe

Frank Moe

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 917 85 930

frank.moe@siu.no

Hege Fjeld

Hege Fjeld

rådgiver / Adviser

+47 415 10 083

hege.fjeld@siu.no

Herdis Kolle

Herdis Kolle

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 918 48 620

herdis.kolle@siu.no

Hilde Granås Kjøstvedt

Hilde Granås Kjøstvedt

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 475 03 803

hilde.kjostvedt@siu.no

Ieva Serapinaite

Ieva Serapinaite

rådgiver / Adviser

+47 413 77 696

ieva.serapinaite@siu.no

Jon Gunnar Mølstre Simonsen

Jon Gunnar Mølstre Simonsen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 412 70 290

jon.simonsen@siu.no

Kari Omdahl

Kari Omdahl

rådgiver / Adviser

+47 980 20 554

kari.omdahl@siu.no

Katrine Moland Hansen

Katrine Moland Hansen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 924 68 526

katrine.hansen@siu.no

Laila Linde Lossius

Laila Linde Lossius

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 452 94 840

laila.lossius@siu.no

Linda Rutledal

Linda Rutledal

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 975 30 154

linda.rutledal@siu.no

Maria Holme Lidal

Maria Holme Lidal

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 975 29 688

maria.lidal@siu.no

Sidsel Holmberg

Sidsel Holmberg

rådgiver / Adviser

+47 957 89 307

sidsel.holmberg@siu.no

Susan Johnsen

Susan Johnsen

rådgiver / Adviser

+47 970 20 877

susan.johnsen@siu.no

Synne Lysberg

Synne Lysberg

rådgiver / Adviser

+47 922 24 238

synne.lysberg@siu.no

Terje Kolbu Jacobsen

Terje Kolbu Jacobsen

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 994 35 957

terje.jacobsen@siu.no

Thomas De Ridder

Thomas De Ridder

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 916 38 017

thomas.de.ridder@siu.no

Torgeir Hovden

Torgeir Hovden

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 414 57 707

torgeir.hovden@siu.no

Torill Iversen Wanvik

Torill Iversen Wanvik

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 416 84 104

torill.wanvik@siu.no

Unni Kvernhusvik Sagberg

Unni Kvernhusvik Sagberg

rådgiver / Adviser

+47 456 62 702

unni.sagberg@siu.no

Veena Gill

Veena Gill

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 947 91 672

veena.gill@siu.no