Medarbeidarar

SIU har mange dyktige og hyggelige medarbeidere, her finner du kontaktinformasjon.

Klikk her for informasjon om >> SIU sitt styre og >> nasjonale ekspertar.


Avdeling for grunnopplæring


Siv Andersen

Siv Andersen

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 936 06 951

siv.andersen@siu.no

Andreas Madsen

Andreas Madsen

rådgiver / Adviser

+47 475 04 120

andreas.madsen@siu.no

Anna Lena Jammer

Anna Lena Jammer

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 902 23 992

anna.jammer@siu.no

Anne Gro Skibenes

Anne Gro Skibenes

rådgiver / Adviser

+47 971 75 479

anne.skibenes@siu.no

Anne Hunderi

Anne Hunderi

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 475 03 790

anne.hunderi@siu.no

Anne Kloster Holst

Anne Kloster Holst

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 475 03 884

anne.holst@siu.no

Anne Sæten

Anne Sæten

rådgiver / Adviser

+47 468 45 817

anne.saeten@siu.no

Aud Trohaug

Aud Trohaug

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 475 04 376

aud.trohaug@siu.no

Carl Endre Espeland

Carl Endre Espeland

rådgiver / Adviser

+47 475 07 420

carl.espeland@siu.no

Ellen Hagen

Ellen Hagen

rådgiver / Adviser

+47 995 18 540

ellen.hagen@siu.no

Gaelle Bozec

Gaelle Bozec

rådgiver / Adviser

+47 475 06 723

gaelle.bozec@siu.no

Henrik Arvidsson

Henrik Arvidsson

rådgiver / Adviser

+47 918 77 241

henrik.arvidsson@siu.no

Hilde Nauste Myhre

Hilde Nauste Myhre

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 475 03 885

hilde.myhre@siu.no

Julie Irene Bjørk

Julie Irene Bjørk

rådgiver / Adviser

+47 990 01 239

julie.bjork@siu.no

Kari Ystebø

Kari Ystebø

rådgiver / Adviser

+47 907 93 971

kari.ystebo@siu.no

Kjersti Hjorth Lillegraven

Kjersti Hjorth Lillegraven

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 475 04 247

kjersti.lillegraven@siu.no

Kjersti Skjervheim

Kjersti Skjervheim

rådgiver / Adviser

+47 913 54 211

kjersti.skjervheim@siu.no

Kristian Severeide

Kristian Severeide

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 917 64 865

kristian.severeide@siu.no

Kristin Amundsen

Kristin Amundsen

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 958 41 933

kristin.amundsen@siu.no

Margareth Haukås

Margareth Haukås

rådgiver / Adviser

+47 969 07 515

margareth.haukas@siu.no

Marit Lødemel

Marit Lødemel

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 913 38 720

marit.lodemel@siu.no

Marthe Vaagen Tjemsland

Marthe Vaagen Tjemsland

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 917 42 918

marthe.vaagen@siu.no

Nina Handing

Nina Handing

rådgiver / Adviser

+47 475 03 821

nina.handing@siu.no

Sissel Havstein

Sissel Havstein

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 995 33 954

sissel.havstein@siu.no

Tone Nilsen

Tone Nilsen

konsulent / Executive Officer

+47 475 04 380

tone.nilsen@siu.no

Tore Kjærgård

Tore Kjærgård

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 475 04 734

tore.kjaergaard@siu.no

Vigdis Berg

Vigdis Berg

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 917 04 852

vigdis.berg@siu.no