Prosjektkatalogen

Samarbeidsprosjekt over landegrensene

Samarbeidsprosjekt over landegrensene

Prosjektkatalogen

10 år med internasjonalisering:  7 500 prosjekter og over 2,5 milliarder i støtte! 

I Prosjektkatalogen finner du nå over 7500 internasjonale samarbeidsprosjekter som til sammen har mottatt mer enn 2,5 milliarder kroner i støtte. Prosjektkatalogen kan brukes til å få oversikt over hvilke prosjekter som finnes, finne potensielle samarbeidspartnere og som inspirasjon til nye prosjekter. Hvert år deler vi ut nye prosjektmidler.

Du kan bruke fritekstsøk eller filtrere på program, utlysning, land, fylker i Norge og institusjon. Bruk menyen til venstre til å bygge søket. Søket kan bygges ved å bruke ulike kombinasjoner av søkeord, programmer, utlysninger, land og institusjoner. For Norge er det også mulig å velge fylker. For land og institusjon kan du krysse av for OG. Dersom man velger OG må alle valg som gjøres være tilstede i et prosjekt for å få treff.

Aktuelle utlysninger: Hvis du skal søke midler til ditt prosjekt, les mer på siu.no/Kommende-frister

Prosjektkatalogen driftes av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). SIU er et statlig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Share |