Et utvalg av SIU sine publikasjoner

Publikasjoner

Hvert år gis det ut et større antall publikasjoner knyttet til SIUs programmer og ordninger. Som et kompetansesenter for internasjonalisering gir SIU også ut en rekke rapporter som skal gi økte forutsetninger for utforming av tiltak og strategier for internasjonalisering.

Ny rapport: International students in Norway

Omdoemmerapport-SIU-omslag-2016-106-150pxl

18. november 2016 lanserte vi rapporten "International students in Norway", tidligere kjent som omdømmerapporten. Denne rapporten ser nærmere på norsk høyere utdanning sitt rykte gjennom erfaringene til internasjonale studentar i Norge. Rapporten undersøker hvordan læresteder for høyere utdanning tar i mot, integrerer og utdanner internasjonale studentar i Norge.

Les rapporten her: International students in Norway

Se også: For lite kontakt med norske studentar

SIU rapportserie

En av SIUs viktigste oppgaver som kompetansesenter er å utvide og styrke kunnskapsgrunnlaget for videre internasjonalisering av norsk utdanning gjennom utrednings- og analysearbeid. SIUs rapporter skal gi myndigheter, beslutningstakere og utdanningsinstitusjoner et stadig bedre grunnlag for å utforme tiltak og strategier innen internasjonalisering.

Les mer om SIU sin rapportserie

Alle publikasjoner

I SIUs publikasjonsdatabase finner du alle SIUs publikasjoner. Dette innbefatter både publikasjoner med faktainformasjon om programmer og ordninger, herunder årsrapporter, samt brosjyremateriell, utredninger, andre rapporter og ulike typer journalistiske publikasjoner.

Les mer om SIU sine publikasjoner i vår publikasjonsdatabase