Mobilitetsrapport 2016

Målet med mobilitetsrapporten å gi et mest mulig samlet bilde av elev- og studentmobilitet til og fra Norge. Den presenterer og analyserer som tidligere år mobilitetstall for grunnopplæring og høyere utdanning fra Lånekassen, DBH, NIFU og SIUs egen programvirksomhet.

Les publikasjonen
Type:

Rapport

År:

2016

Språk:

Norsk

Publikasjonsdatabase